آخرین محصولات ویژه
اخرین محصولات ثبت شده

برنامه زمانبندی پروژه اجرای ساختمان 7 طبقه بتنی 330 متری تک واحدی (طول 30 متر و عرض 11 متر)

برنامه زمانبندی پروژه اجرای ساختمان 7 طبقه بتنی 330 متری تک واحدی (طول 30 متر و عرض 11 متر) | تعداد صفحات: 3 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 84,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان 4 طبقه فلزی 12 ماهه (همکف + 3 طبقه مثبت)

برنامه زمانبندی ساختمان 4 طبقه فلزی 12 ماهه (همکف + 3 طبقه مثبت) | تعداد صفحات: 6 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 96,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان 4 طبقه بتنی 14 ماهه (همکف + 3 طبقه)

برنامه زمانبندی ساختمان 4 طبقه بتنی 14 ماهه (همکف + 3 طبقه) | تعداد صفحات: 63 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 168,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 13 طبقه 45 ماهه (10طبقه+همکف+2طبقه زیرزمین)

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 13 طبقه 45 ماهه (10طبقه+همکف+2طبقه زیرزمین) | تعداد صفحات: 108 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, WBS, MPP/MSP

قیمت : 222,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی پروژه احداث سوله بازیافت منطقه 13

برنامه زمانبندی پروژه احداث سوله بازیافت منطقه 13 | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, WBS, MPP/MSP

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی پروژه مسکونی اسکلت فلزی 8 طبقه (زیرزمین-همکف-6طبقه)

برنامه زمانبندی پروژه مسکونی اسکلت فلزی 8 طبقه (زیرزمین-همکف-6طبقه) | تعداد صفحات: 40 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کنترل پروژه مجموعه ورزشی (استادیوم)

کنترل پروژه مجموعه ورزشی (استادیوم) | تعداد صفحات: 2 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی کلی طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی هتل تهران لاله

برنامه زمانبندی کلی طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی هتل تهران لاله | تعداد صفحات: 17 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: VISIO

قیمت : 84,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کنترل پروژه مجتمع مسکونی مدائن (پارچین) - ساختمان اسکلت بتنی 9 طبقه (زیرزمین-همکف-7طبقه)

کنترل پروژه مجتمع مسکونی مدائن (پارچین) - ساختمان اسکلت بتنی 9 طبقه (زیرزمین-همکف-7طبقه) | تعداد صفحات: نامشخص | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC, PDF, MPP/MSP

قیمت : 127,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک

برنامه زمانبندی اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک | تعداد صفحات: 3 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 56,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ساختار شکست هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه (اسکلت فلزی 9 طبقه)

ساختار شکست هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه (اسکلت فلزی 9 طبقه) | تعداد صفحات: 16 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 174,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی پالایشگاه - Hengam Gas Treatment Project

برنامه زمانبندی پالایشگاه - Hengam Gas Treatment Project | تعداد صفحات: 20 | زبان: انگلیسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: P6/PLF

قیمت : 228,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل